TUYỂN DỤNG

2023-06-15 15:49:15

- Nhân Viên Bán Hàng: 5 - Phụ Bếp Bánh: 2 Đối với vị trí bán hàng: - Làm việc lâu dài, không nhận ngắn hạn dưới 1 năm - Có xoay ca, không ...

Đọc tiếp